home
Fugro ©2018

Integrated Geotechnical Monitoring Services

Elk bouwproces wordt geconfronteerd met geo-technische risico’s. Onvoldoende zicht in eigenschappen van de ondergrond kunnen leiden tot schades, vertragingen, juridische procedures, maar ook tot sociale onrust waardoor de acceptatie van het project afneemt.

Om een goed beeld van de eigenschappen van de ondergrond en van de risico’s te krijgen is het daarom noodzakelijk om het gebied vóór, tijdens en na de bouw te monitoren.

Door gebruik te maken van bestaande en innovatieve technieken is het mogelijk om de geotechnische risico’s van gebieden in kaart te brengen en vooraf aan de werkzaamheden reeds een inzicht te krijgen in het gedrag van de omgeving en de ondergrond.

Wij noemen een dergelijke aanpak Integrated Geotechnical Monitoring, ofwel een geïntegreerde geotechnische monitoring. Satellietdata kan hierbij een zeer belangrijke rol spelen. Inzicht in het gedrag van de omgeving vanuit de ruimte helpt ons om lokale monitoring effectiever en efficiënter in te zetten. Andersom kan gedrag waargenomen op of onder het maaiveld beter verklaard worden als dit gecombineerd wordt met andere metingen van het gebied.

Wij bieden u geïntegreerde, pragmatische totaaloplossingen voor het monitoren van bouwprojecten van elke omvang en aard.

 • planfase: advies bij uw monitoringsplan
 • uitvoeringsfase: pragmatisch en flexibel uw kwaliteitsmetingen onder controle
 • beheerfase: een oogje in het zeil

Voor een gedegen advies maken wij gebruik van een breed scala aan meettechnieken.

 • trillingsmetingen
 • verplaatsings- en vervormingsmetingen
 • proefbelastingen en ankertesten
 • geluidsmetingen
 • grondwatermetingen
 • kracht- en rekmetingen
 • geofysische metingen (opbouw van de bodem)
 • geodetische metingen
 • MotionMap (satellietdata) 

De keuze voor een bepaalde meettechniek hangt af van de toepassing en de gestelde randvoorwaarden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.fugro-monitoring.com of kunt u contact opnemen met uw lokale Fugro vestiging of met de afdeling geomonitoring op geomonitoring@fugro.nl