home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Ben Telkamp
  • Commercieel Manager Geotechniek
  • Fugro GeoServices
  • Edisonlaan 31B
  • Weert
  • 6003 DB
  • +31 495 513566

Bouwputten

Bouwputten worden steeds complexer en dit brengt risico’s met zich mee. Niet alleen voor het nieuwe gebouw, maar ook voor de omgeving.

De geo-risico’s worden door een groot aantal factoren bepaald:

 • De bodemopbouw
 • Grondwaterstandsverlagingen
 • Ontwerp van de bouwput
 • De kwaliteit van de omliggende bebouwing (inclusief die van de funderingen)
 • De wijze waarop de bouwprocessen worden gemonitord

Wij hebben alle middelen en kennis in huis om deze geo-risico’s te onderzoeken, te analyseren en te beheersen door een breed scala van diensten die in de diverse fasen van het bouwproces kunnen worden ingezet: