home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Ton Berendsen
  • Business Development Manager
  • Fugro GeoServices
  • Veurse Achterweg 10
  • Leidschendam
  • 2264 SG
  • Netherlands
  • +31 70 363 2929
  • www.fugro.nl

Duurzame Energie

Eén van de belangrijkste onderdelen bij het ontwikkelen van duurzame energie is de vergunningverlening. Wij bieden u expertise op het gebied van procesmanagement en vergunningen. Door onze kennis van het aardoppervlak en de ondergrond kunnen wij u adviseren over plaatsbepaling, funderingen en mogelijkheden van de aanwezige
energiebronnen.

Door een breed scala aan diensten kunnen wij u in diverse fases van uw proces ondersteuning bieden:

 • geo-energie

  Geo-Energie (WKO-Geothermie)

  Het gebruik van de bodem voor energieopslag (warmte of koude) en het gebruik van de in de bodem aanwezige warmte
 • Offshore Windparken

  Offshore Windparken

  Survey en adviesdiensten voor grootschalig opwekken van windenergie op zee
 • Workshop Dijken voor de Wind

  Fugro, NWEA, SBRCurnet, Alliander en Waterschap Zuiderzeeland, organiseerden een informatiemiddag gericht op de randvoorwaarden vanuit het perspectief van dijkveiligheid en risico's voor de omgeving en waterbouwkundige (on)mogelijkheden.