home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Ton Berendsen
  • Business Development Manager
  • Fugro GeoServices
  • Veurse Achterweg 10
  • Leidschendam
  • 2264 SG
  • Netherlands
  • +31 70 363 2929
  • www.fugro.nl

Offshore Windparken

Kennis geeft zekerheid
Het succes van offshore windparken staat of valt met een goede keuze voor de locatie en funderingstypes voor de turbines. Het moet gebaseerd zijn op gedegen onderzoek:

 • Studies
 • Veldwerk
 • Data verzameling
 • Processing
 • Analyse en overleg

Wij leveren een compleet pakket voor de gehele project cyclus van offshore windparken; van project start tot en met ondersteuning tijdens de operationele fase.

Uw ontwikkelingspartner
Wij zijn uw ontwikkelingspartner voor een volledig geïntegreerde turn-key oplossing:

 • Desk- en haalbaarheidsstudie
 • Risico analyse
 • Survey planning en optimalisatie
 • Metocean gegevensverzameling en –analyse
 • Milieu-onderzoek (MER-gegevensverzameling)
 • Geofysische surveys: dataverwerking en –analyse
 • Geotechnisch onderzoek: grondmonstername en lab-analyse
 • Data-integratie en project management
 • Funderingsadvies
 • Installatie ondersteuning

Wij geven u inzicht in geologische en geotechnische risico’s die bij de installatie van een offshore windpark een rol spelen. Wij werken nauw samen met u als klant en streven ernaar uw verwachtingen te overtreffen.

Meer informatie over deze diensten kunt u vinden op www.fugro.com