home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

Havens en waterwegen

Kademuren langs havens en vaarwegen moeten aan steeds hogere eisen voldoen wat betreft belastingen en vaardiepte. Door veroudering moeten ook veel bestaande kadmuren worden onderzocht op kwaliteit, stabiliteit en sterkte. Wij hebben het equipement en de kennis in huis om de hiervoor benodigde onderzoeken uit te kunnen voeren en specifieke adviezen op te kunnen stellen.

Ook voor baggeradviezen en adviezen voor hergebruik van materialen en/of adviezen voor het dempen van betstaande havens zijn wij uw juiste partner.

Door een breed scala aan diensten kunnen wij u in diverse fases van uw proces ondersteuning bieden: