home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Peter van Dinteren
  • senior Projectleider
  • Fugro GeoServices
  • Vlamoven 41
  • Arnhem
  • 6826 TM
  • Netherlands
  • +31 26 3643643
 • Shaun O'Hagan
  • Hoofd Laboratorium voor Infra- en Geotechniek
  • Fugro GeoServices
  • Vlamoven 41
  • Arnhem
  • 6826 TM
  • Netherlands
  • +31 26 3643643

Materiaalkundig onderzoek

Ons laboratorium voert op grote schaal controles en onderzoek uit in de GWW sector, zowel op projecten als in het laboratorium.

Onze diensten variëren van:

 • Het bemannen van veld labs voor de dagelijkse controles op projecten - veelal nucleaire dichtheidsmetingen
 • Inventarisatie van de opbouw en aanwezigheid van teerhoudende lagen van bestaande asfaltwegen
 • Kwaliteitscontrole van bouwstoffen
 • Onderzoek aan nieuwe/alternatieve materialen

De combinatie van geaccrediteerd geotechnisch lab onderzoek en kwaliteitstesten bouwstoffen / materiaal onderzoek die wij bieden is uniek in Nederland. De scope van de accreditatie bevat circa 80 verrichtingen op het gebied van geotechniek, bouwstoffen en kwaliteitscontroles. Een actueel overzicht van de geaccrediteerde verrichtingen is te vinden op www.rva.nl.

Door onze schaalgrootte en vergaande automatisering zijn wij in staat om top kwaliteit te leveren voor een competitieve prijs. Hiermee kunnen wij u als klant tegemoetkomen, tijdens en na oplevering van projecten.

Ons uitgebreide dienstenpakket omvat onder andere: 

 • Asfalt
  • Inventarisatie onderzoeken bestaande lagen 
  • Opleveringsconroles
  • PAK-marker, DLC en opbouw 
 • Insitu metingen; kwaliteitscontroles 
  • Ophogingen
  • Funderingslagen
  • Minerale afdichtingslagen
  • Dijken en ruimte voor de rivierprojecten 
 • Materialen
  • Funderingsmaterialen 
  • Zand kwaliteit 
  • Klei voor dijken
  • Zandcement
  • (Lichte) ophoogmaterialen
 • Mengsels 
  • Granulaten
  • Stabilisaties
  • Immobilisaten
  • Alternatieve materialen
 • Beton
  • Specie
  • Verhard beton
  • Toepassing van reststoffen