home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

Stedelijk water

Duurzaam waterbeheer en grondwaterbeheer vraagt kennis van de ondergrond; dat is waarin wij ons onderscheiden.

Onze adviseurs zijn betrokken bij herinrichtingsvraagstukken binnen zowel bestaande als nieuwe woongebieden. Binnen de afdeling Hydrologie staat de relatie tussen Inrichting, Bodem en Water centraal. Alleen op deze wijze kan tot een praktisch én duurzaam ontwerp worden gekomen.

 • Grondwaterzorgplicht
  • Inspecties en oplossingen tegen grondwateroverlast en schimmels
  • Ontwerpen, aanbrengen en telemetrisch monitoren van grondwatermeetnetten
  • Funderingsonderzoeken houten palen en fundering op staal
  • Grondwaterbeheerssystemen tegen wateroverlast en wateronderlast
 • Gebiedsontwikkeling
  • Begeleiding bij de Watertoets
  • Uitvoeren (geo)hydrologisch onderzoek
  • Advisering bouwrijpmaken en ontwerpmaaiveldniveaus
  • Uitwerking waterhuishouding nieuwe woongebieden
  • Kwelberekeningen en beoordelen opbarstrisico voor waterbodems
  • Voorbereiden drainageplannen 
 • Infiltratie, riolering en waterhuishouding
  • Ontwerpen en doorrekenen gecombineerde riool- watersystemen
  • Afkoppelplannen en infiltratieplannen
  • Geo-risicobeoordeling bij rioolvervanging
  • Vervaardigen DRIVE-MAP Maaiveld Depressiekaarten tegen ‘water op straat’

We zijn betrokken bij de totstandkoming van de Rioned Module Doorlatendheidsonderzoek en betrokken bij cursussen op gebied van Geo-Risico beheersing bij Rioolvervanging.