home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Jack Vogelaar
  • Business Development manager
  • Fugro GeoServices
  • Dillenburgsingel 69
  • Leidschendam
  • 2263 HW
  • United Kingdom
  • +31 70 3170934

Wegen & Kunstwerken

Nederland, mobiel land
Nederland is altijd al een natie geweest van reizigers en vervoerders. Het Nederlandse wegennet wordt sinds jaar en dag intensief gebruikt. De prognoses wijzen uit dat dit alleen maar meer wordt. Oponthoud als gevolg van werkzaamheden kost de maatschappij en bedrijven veel geld.

Elke uitvoeringsmethode om dit oponthoud af te laten nemen of de uitvoering sneller te laten plaatsvinden, wordt van alle kanten toegejuicht. Onderhoud, zeker nu steeds vaker tot DBFM contracten wordt overgegaan, is daarom voor u zo belangrijk geworden zodat tijdens de uitvoeringsfase hiermee rekening moet worden gehouden.

Wij zijn in staat om u met onze adviseurs en specialisten gedurende de gehele projectduur te voorzien van geo gerelateerde data en adviezen om uw project tot een goed einde te brengen.