home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Ton Berendsen
  • Business Development Manager
  • Fugro GeoServices
  • Veurse Achterweg 10
  • Leidschendam
  • 2264 SG
  • Netherlands
  • +31 70 363 2929
  • www.fugro.nl

Meer informatie

Water

Wereldwijd staan kustgebieden en delta's onder druk als gevolg van klimaatverandering en verstedelijking. Deze gebieden worden gekenmerkt door moeilijke en complexe geotechnische en geohydrologische omstandigheden.

In het Nationaal Water Plan en Deltaprogramma staan preventie en integraal waterbeheer centraal. Het inwinnen van real-time informatie en het gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals ‘early warning systems’ zal voor het Nederlandse waterbeheer steeds belangrijker worden.

Door onze jarenlange ervaring in onderzoek van de processen aan het aardoppervlak en in de ondergrond kunnen wij onze klanten uitstekend adviseren over geo-risico’s van onder andere bouwactiviteiten in waterkeringen of grondwateronttrekkingen in stedelijk gebied. Voor ons onderzoek maken wij gebruik van de nieuwste technologie, zoals airborne geofysica, InSAR en DRIVE-MAP.

Door onze lokale aanwezigheid en wereldwijd expertisenetwerk ‘Fugro Water Services’, kunnen wij in ons advies lokale kennis combineren met wereldwijde expertise en technologie.

 • Water_keringen en bouw

  Waterkeringen en Waterbouw

  Methoden en technieken voor het toetsen, ontwerpen en beheren van waterkeringen
 • d2_Gebieds-_en_stedelijk_water

  Stedelijk Waterbeheer

  Multi-disciplinair advies over risico's verbonden aan ontwatering van opgravingen en aanpassingen binnen gebieds- en stedelijk water
 • WRS

  Water Resource Survey

  Instrument om, waar ook ter wereld, mogelijkheden aan te geven voor beschikbaarheid en gebruik (zoet) water