home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Volkert Lubbers
  • Groepshoofd Hydrologie
  • Fugro GeoServices
  • Dillenburgsingel 69
  • Leidschendam
  • 2263 HW
  • +31 70 3111224

Water Resource Survey

Water Resource Survey (WRS) is een instrument waarmee, waar ook ter wereld, de mogelijkheden worden aangeven voor de beschikbaarheid en gebruik van (zoet) water.

Door bijvoorbeeld dalende grondwaterpeilen, afnemende kwaliteit van beschikbaar water (verzilting en vervuiling), opdrogende rivieren en meren en aangescherpte regelgeving is de beschikbaarheid van zoet water niet altijd te waarborgen. Voor de (glas)tuinbouw-, agro-foodbedrijven en industrieën is deze beschikbaarheid voor vele processen essentieel. Om mis investeringen, juridische procedures en ecologische calamiteiten te voorkomen hebben Fugro en Aqua-Terra Nova een samenwerkingsovereenkomst getekend om de Water Resource Survey (WRS) te ontwikkelen.

Een structurele, betrouwbare en commercieel haalbare waterproductie kan bestaan uit verschillende bronnen. In de WRS wordt per potentiële waterbron de beschikbaarheid, kwaliteit, (her)winning, opslag, benodigde zuivering en bijhorende investeringen in kaart gebracht. Met de WRS kan de watervoorziening duurzaam en financieel verantwoord worden ontworpen en kunnen bedrijven hun waterstrategie voor de middellange termijn bepalen. Voor het vinden en benutten van geschikte waterbronnen is specifieke kennis en ervaring nodig, die binnen het samenwerkingsverband ruimschoots beschikbaar is. De verwachting is dat dit binnen een aantal jaren ook door de markt en/of overheid worden geëist.

Meer informatie is te vinden in de handout (Engels en Nederlands) en de artikelen rechts op deze pagina en op http://waterresourcesurvey.com