home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Volkert Lubbers
  • Groepshoofd Hydrologie
  • Fugro GeoServices
  • Dillenburgsingel 69
  • Leidschendam
  • 2263 HW
  • +31 70 3111224

Stedelijk Waterbeheer

Intensieve regenval en een afname van waterbergingsmogelijkheden in stedelijke gebieden kan leiden tot wateroverlast. Wij ontwerpen plannen voor het monitoren van grondwater en adviseren onze klanten over drainage en infiltratiesystemen.

Om de impact van bouwactiviteiten op het oppervlaktewater en het grondwater te bepalen, is het beoordelen van de interacties tussen beiden van cruciaal belang. Voor de uitvoering van bouwwerken onder droge omstandigheden, moet overtollig regenwater en kwel worden ontrokken door middel van bemalingen. Wij geven multi-disciplinaire adviezen over de risico's verbonden aan de ontwatering van bouwputten.

Door een breed scala aan diensten kunnen wij u in diverse fases van uw proces ondersteuning bieden:

 • Stedelijke hydrologie en waterbeheer

  Stedelijk water

  Duurzaam waterbeheer en grondwaterbeheer vraagt kennis van de ondergrond, dat is waarin wij ons onderscheiden
 • DSI

  Infiltratie via DSI

  Innovatieve en verbeterde manier om water op een efficiënte en effectieve manier in de bodem te infiltreren
 • Dijkversterking

  Toetsen en ontwerpen van waterkeringen

  Compleet dienstenpakket van datainwinning, veldonderzoek, toetsen, vaststellen legger tot aan ontwerp en begeleiding dijkversterking
 • Asset Informatie

  Asset Informatie

  Diensten en producten voor inwinnen, verwerken en toepassen van informatie van assets
 • geo-energie

  Geo-Energie (WKO-Geothermie)

  Het gebruik van de bodem voor energieopslag (warmte of koude) en het gebruik van de in de bodem aanwezige warmte
 • Grondonderzoek

  Grondonderzoek

  Het uitvoeren van grondboringen en sonderingen in het veld wordt gecombineerd met specialistische kennis van de lokale omstandigheden
 • Funderingsonderzoek

  Funderingsonderzoek

  Beoordeling kwaliteit paalfunderingen
 • Ontwikkeling Infra

  Ontwikkeling Infra

  Ondersteuning bij het realiseren van civieltechnische projecten
 • Bouwput en omgevingsbeinvloeding

  Bouwputten en omgevingsbeïnvloeding

  Invloed van bouw en uitvoering op de omgeving
 • Monitoring

  Integrated Geotechnical Monitoring Services

  Om invloed van (ondergrondse) bouwwerkzaamheden en winning van delfstoffen op de omgeving in beeld te brengen en eventuele schade aan belendende gebouwen en bodem te voorkomen
 • ICTdiensten

  GIS diensten

  Specialistische GIS ondersteuning, Geo-ICT support, ontwikkeling en externe services