home
Fugro ©2017

Geo-Energie (WKO-Geothermie)

Geo-energie is het gebruik van de bodem voor energieopslag (warmte of koude) en het gebruik van de in de bodem aanwezige warmte (Geothermie).

Ondergrondse energieopslag (KWO of WKO) wordt inmiddels op grote schaal toegepast in de utiliteitsbouw, de woningbouw, de kassenbouw en de industrie. Ook de interesse voor diepe geothermie neemt sterk toe als duurzame energie of warmtebron. 

De verwachting is dat de belangstelling voor geo-energie zal blijven stijgen in verband met de toenemende kosten voor fossiele brandstoffen en de CO2-reductiedoelstellingen die de overheid en het bedrijfsleven hebben opgesteld.

Onze kennis beslaat het gehele scala van ondergrondse energieopslag tot de diepe geothermie. Wij kunnen u ondersteunen met:

 • Initiatief
  • Quickscans
  • Haalbaarheidsonderzoeken
 • Voorbereiding en uitvoering
  • Hydrothermische berekeningen
  • Ontwerp ondergrondse systemen
  • Uitvoeringsbegeleiding
  • Meten kwaliteit bodem en grondwater
 • Juridisch en ruimtelijke ordening
  • Advies beleidsmatige ontwikkelingen
  • Effectrapportages en MER-studies
  • Masterplannen
  • Installatie (geavanceerde) meetinstrumenten

Wij zijn lid van de NVOE, van het platform Geothermie en bekend met de veranderlijke energiemarkt. Wij hebben naast een langjarige ervaring in geo-energie ook een 50-jarige ervaring in de advisering van het gehele bouwproces zoals de bouwputadvisering, de funderingsadviezen, de bemalingsadviezen, riool- en waterhuishoudingsplannen.

Door combinatie van deze projectvoorbereidende onderzoeken kunnen risico's sterk worden verlaagd en financiële voordelen worden behaald.