home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Jasper Hellemons
  • Fugro GeoServices
  • Veurse Achterweg 10
  • Leidschendam
  • 2264 SG
  • Netherlands
  • +31 70 31 11333
 • Leo Zwang
  • Hoofd Waterbouw
  • Fugro GeoServices
  • Archimedesbaan 13
  • Nieuwegein
  • 3439 ME  Nieuwegein
  • Netherlands
  • +31 30 6028175

Toetsen en ontwerpen van waterkeringen

Wij voeren complete toetsingen uit voor primaire waterkeringen volgens het wettelijk toetsinstrumentarium. Ook regionale keringen toetsen wij volgens de laatste inzichten en technieken. Naast de klassieke toetsmethoden zetten we ook de nieuwe methode REAL in. Hierbij worden gebiedsdekkende analyses in een GIS-omgeving uitgevoerd door FLI-MAP/AHN2 driedimensionale ondergrondmodellen.

Wij leveren een compleet dienstenpakket voor het toetsen en ontwerpen van waterkeringen:

 • Data-inwinning en veldonderzoek
 • Toetsingen
  • Uitvoering van gedetailleerd en geavanceerde toetsingen van waterkeringen en kaden, NWO (Niet-Waterkerende Objecten) en kunstwerken
  • Ontwikkelingen en toepassing van methoden voor gebiedsdekkende sterkteanalyse van waterkeringen zoals de REAL-methode
  • BomenT toetsmethode voor bomen op waterkeringen
 • Vaststelling van de legger van de waterkering
  • Gegevensinwinning (ondergrondmodellering, geotechnische profielen, IRIS-database, inventarisatie bomen/bebouwing)
  • Vaststellen van invloedslijnen