home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Jörgen de Wolff
  • Senior Project Manager Geo-Projecten
  • Nootdorp
  • Netherlands
  • +31 70 311 1350
 • Ton Berendsen
  • Business Development Manager
  • Fugro GeoServices
  • Veurse Achterweg 10
  • Leidschendam
  • 2264 SG
  • Netherlands
  • +31 70 363 2929
  • www.fugro.nl

Succesvolle tweede bijeenkomst onshore windenergie

Nieuws
Nieuwegein, 24 april 2015


Onshore Windenergie workshop_afb1
Onshore Windenergie workshop_afb2

Quote: “Ik heb deze bijeenkomst wederom als zeer prettig ervaren. Voor het delen van kennis in het algemeen belang van de wind-energiebranche, om ons gezamenlijk, van ontwikkelaar, leverancier tot adviseur, door te kunnen ontwikkelen. Realisatie van een voor alle partijen kwalitatief hoogwaardig windpark, met innovatieve technieken en beheersbare risico’s, is daarbij het doel.”
Erik Houtepen, Project manager BLIX Consultancy

 

Op vrijdag 17 april kwamen initiatiefnemers, projectontwikkelaars, aannemers en toeleveranciers in de onshore windenergiesector bij elkaar op het kantoor van Fugro in Nieuwegein voor een ‘stoomcursus’ geotechniek, gevolgd door een workshop over kraanopstelplaatsen. Het was de tweede door Fugro georganiseerde bijeenkomst over onshore wind, na een workshop in 2014 waarin geotechnische aspecten rondom onshore windparken in algemene zin aan bod kwamen.

Het programma werd verzorgd door Fugro GeoServices, Huesker Geotextiel, kraanbedrijf Peinemann, wegenbouwer Road-62 en RWE Innogy Windpower. Allen gaven hun visie op geotechnische aspecten die aan de orde (zouden moeten) komen bij het ontwerp van kraanopstelplaatsen en de infrastructuur die nodig is voor de aan- en afvoer van materialen. Tijdens het programma en de borrel na afloop was er voor de deelnemers volop gelegenheid voor uitwisseling van kennis en ervaringen.

Diverse partijen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een vervolg en hier samen met Fugro vorm aan te willen geven, gerelateerd aan de opzet van de door Siemens en Van Oord georganiseerde Q-meetings voor offshore windenergie.

 

Quote: “Het was een perfecte dag, waarop het contact leggen met medespelers in de branche goed werd gecombineerd met het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van grondmechanisch onderzoek en funderingstechnieken in de windenergie.”
Ronald Faber, Bedrijfsleider Koninklijke Sjouke Dijkstra

 

Quote: “Ik heb een fantastische dag gehad bij Fugro. Als ingenieur was de stoomcursus van de geotechniek een goede opfrissing van mijn studiekennis. De praktische inzichten die werden toegevoegd hadden een absolute meerwaarde. Ook de workshop over de kraanopstelplaatsen was zeer aangenaam, vooral door de diverse sprekers die elk hun eigen visie en invalshoek zeer professio-neel naar voor brachten. Alvast bedankt aan Fugro en zeker voor herhaling vatbaar.“
Hans Beils, Civil Works Engineer Aspiravi (België)

 

Quote: “In de vergelijking van verschillende varianten voor kraanopstelplaatsen voor het opstellen van windturbines moeten technische aspecten en kosten voor de kraan en fundering integraal benaderd worden, waarbij steeds oog moet zijn voor innovatieve fun-deringsoplossingen. De bijeenkomst heeft hiervoor zeker bruikbare inzichten opgeleverd.”
Matthijs Jansen, Project manager E-Connection