home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Peter van Steenoven
  • Manager Geo-Advies en Geo-Projecten
  • Fugro GeoServices
  • Ringoven 37
  • Arnhem
  • 6826 TP
  • Netherlands
  • +31 26 36 98444

Fugro en Archicom leveren unieke database voor bouwkavels

Nieuws
Leidschendam, 29 mei 2015


GRP ondergrond
GRP ondergrond locatie

Bouwkavels veelal duurder dan vraagprijs door extra kosten in verband met de draagkracht van de ondergrond! Unieke database biedt inzage in bodemopbouw en voorkomt onnodige kosten!

Jaarlijks wordt de logistieke kaart van Nederland uitgegeven met daarop de ranking van de meest aantrekkelijke locaties voor logistieke bedrijvigheid.  Deze verkiezing houdt onder meer rekening met de vraagprijs en het aanbod van bouwgrond. De ingenieursbureaus Archicom en Fugro hebben hun kennis gebundeld om van deze logistieke locaties en bouwkavels te beoordelen met welke extra bouwkosten rekening gehouden moet worden om een beter beeld te krijgen van de werkelijke grondprijzen. De vraagprijs hebben zij verdisconteerd met de (extra) te maken kosten om een locatie qua draagkracht geschikt te maken voor het juiste gebruik.

Zo kan de opbouw en draagkracht van de ondergrond regionaal en lokaal sterk verschillen met als gevolg dat er bijvoorbeeld extra funderingspalen nodig zijn. Aanpassingen kunnen leiden tot extra bouwkosten van € 40,- per m2. Bij een logistiek pand van 25.000 m2 betekent dit een extra kostenpost van € 1 miljoen. Kosten die letterlijk in de bodem verdwijnen maar niet altijd verdisconteerd zijn in de vraagprijs van de grond. Makkelijk te besparen kosten indien in de directe nabijheid bijvoorbeeld niet of minder diep geheid hoeft te worden.

Unieke databases
De ingenieursbureaus Archicom en Fugro beschikken over unieke databases met bouwkavels én bodemgegevens. Zo is de juiste kennis en informatie direct voorhanden om kavel verkopers en kavel kopers vooraf goed te kunnen informeren over de lokale situatie en eventuele noodzakelijke aanpassing aan bijvoorbeeld de fundering. Uitvoerig onderzoek is dan nog niet nodig. Zo zijn (on)verwachte bouwkosten beter in beeld te brengen. Kosten die anders letterlijk in de bodem verdwijnen en daarna niet meer zichtbaar zijn.

Kopende partijen zouden er verstandig aan doen om van verschillende kavels de draagkracht van de ondergrond te laten beoordelen alvorens tot aankoop over te gaan. Door deze informatie mee te nemen in de afweging tussen de verschillende bouwkavels wordt de begroting van de benodigde investeringen veel betrouwbaarder. Omgekeerd kunnen kavelverkopers er hun voordeel mee doen indien de grondgesteldheid “gunstig” is. Deze informatie is van tientallen bedrijventerreinen direct beschikbaar en is tevens gekoppeld aan de website www.bouwgrond.nl.

Bouwgrond.nl
Voor meer informatie over de onderzoeksopzet , de onderbouwing onderzoeksresultaten en funderingswijze, verwijzen wij naar een beknopte rapportage, opvraagbaar bij Archicom en Fugro, of te downloaden via www.bouwgrond.nl