home
Fugro ©2017

Over Fugro

Missie
De missie van Fugro is om 's werelds meest vooraanstaande dienstverlener te zijn in het verzamelen en interpreteren van gegevens van het aardoppervlak en onderliggende lagen, en in het adviseren en ondersteunen van infrastructurele ontwikkelingen op het land, langs de kust en op de zeebodem.

Fugro voert haar activiteiten overal ter wereld uit, op het land, op zee en vanuit de lucht en deze zijn primair gericht op de:

  • olie- en gasindustrie
  • bouw
  • mijnbouw
  • overheden

Fugro realiseert deze missie door:

  • klantgerichtheid
  • innovatieve dienstverlening van hoge kwaliteit
  • professionele, gespecialiseerde medewerkers
  • geavanceerde, unieke technologieën en systemen
  • een wereldwijde aanwezigheid, waarbij kennisuitwisseling en samenwerking, zowel intern als extern met de opdrachtgever, centraal staan

Profiel
Fugro voorziet in de mensen, het materieel, de kennis en de technologie die nodig zijn ter ondersteuning van de exploratie, productie en transport van 's werelds natuurlijke grondstoffen. Fugro voorziet haar opdrachtgevers ook van technische gegevens en informatie die nodig zijn om bouwwerken en infrastructuur op een veilige, betrouwbare en efficiënte wijze te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden.

Fugro is een onafhankelijke dienstverlener en heeft geen commerciële of andere directe belangen in de projecten van haar opdrachtgevers. Omdat Fugro vaak al in het beginstadium bij (mogelijke) projecten is betrokken, is vertrouwelijkheid omtrent Fugro's betrokkenheid in veel gevallen essentieel.

Fugro's opdrachtgevers zijn op veel plaatsen en onder verschillende omstandigheden actief. Om op de best mogelijke manier aan de wensen van de opdrachtgevers te kunnen voldoen, kent Fugro een decentrale en op de opdrachtgever gerichte organisatiestructuur. Fugro biedt een breed scala van diensten aan vanuit een wereldwijd netwerk van vestigingen, waarbij onder velerlei werkomstandigheden wordt gewerkt.

Fugro streeft naar het bereiken van sterke marktposities gebaseerd op (zelf ontwikkelde) technologieën, hoogwaardige dienstverlening en sterke internationale dan wel regionale aanwezigheid. Fugro werd opgericht in 1962 en sinds 1992 genoteerd aan Euronext Amsterdam. De onderneming maakt sinds september 2008 deel uit van de AEX-index.

Fugro groeit zowel autonoom als door middel van overnames en had eind 2011 zo’n 14.000 medewerkers in dienst in meer dan 60 landen.

Fugro's activiteiten
Fugro voorziet in een breed pakket activiteiten dat vanuit een wereldwijd netwerk van kantoren en bedrijfsruimten geleverd wordt. Diensten die lokaal worden verleend, worden ondersteund door de wereldwijd aanwezige specialistische kennis en ervaren medewerkers. Teneinde voor opdrachtgevers een optimaal resultaat te bereiken, worden de activiteiten en diensten van Fugro vaak gecombineerd aangeboden. Fugro biedt wereldwijd een uniek scala aan activiteiten aan. Deze activiteiten zijn ondergebracht in drie divisies:
Geotechniek, Survey en Geoscience.

 

Meer informatie over Fugro Wereldwijd vindt u op: www.fugro.com