home
Fugro ©2018

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Peter van Gelder
  • Manager Proces & Kwaliteit
  • Fugro GeoServices B.V.
  • Veurse Achterweg 10
  • Leidschendam
  • Netherlands
  • +31 70 311 5385

Relevante informatie (websites)

CO2 Prestatieladder Fugro GeoServices B.V.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. F ugro GeoServices B.V. heeft haar ambities op het gebied van Milieuzorg structureel vastgelegd door middel van certificering voor het ISO14001 Milieumanagementsysteem en de CO2-Prestatieladder.

Fugro is wereldwijd een toonaangevende en onafhankelijke leverancier van diensten  in ‘geo-intelligence’ en ‘asset integrity’. We verzamelen en interpreteren gegevens over de topografie, ondergrond, bodemsamenstelling en meteorologische en milieuomstandigheden en geven adviezen hier over. Onze ‘geo-intelligence’ en ‘asset integrity’ oplossingen staan aan de basis van een veilige, efficiënte en duurzame ontwikkeling en exploitatie van zowel grote installaties, duurzame energiebronnen en  infrastructuur als het opsporen en ontginnen van grondstoffen. Wij leveren onze diensten aan klanten in diverse markten, zowel op land als op zee vanuit een wereldwijd netwerk van kantoren in ongeveer 60 landen.

Fugro GeoServices B.V., Handelsregister Den Haag Nr. 27114147 / BTW Nr. NL005621409B08