home
Fugro ©2017

Waar staat Fugro voor?

Fugro gelooft sterk in het belang van goede Corporate Governance en hecht veel waarde aan een evenwichtige balans tussen de belangen van de verschillende belanghebbenden. Goed ondernemerschap, integriteit, openheid en een transparant handelen van de Directie alsmede goed toezicht daarop zijn de uitgangspunten van het corporate governance beleid van Fugro. Voorts wenst Fugro zorgvuldig om te gaan met maatschappelijke belangen.

Het Corporate Governance beleid van Fugro is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in haar vergadering van 19 mei 2004 goedgekeurd.

In december 2008 is de Corporate Governance Code geactualiseerd door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (‘Commissie Frijns’). De geactualiseerde Code is voor Fugro in werking getreden met ingang van 1 januari 2009. Overeenkomstig de aanbeveling van de Commissie Frijns heeft Fugro de hoofdlijnen van haar corporate governance structuur en de naleving van de geactualiseerde Code als afzonderlijk agendapunt ter bespreking voorgelegd aan de op 6 mei 2010 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Een compleet overzicht over de corporate governance is beschikbaar op de website van Fugro Wereldwijd.