home
Fugro ©2017

GWW totaal

GWW-Totaal besteedt aandacht aan grond-, weg-, en waterbouwwerken. Werken die te maken hebben met de aanleg, het functioneren en onderhouden van infrastructuur. Verder bevat het artikelen over de belangrijkste marktontwikkelingen rondom het aanbesteden van bouwwerken. Daarnaast verschaft de krant helderheid in regelgeving en procedures en bevat het achtergrondartikelen over actuele zaken, praktijkverhalen en - voorbeelden, projecten uit de bouwwereld.

www.gwwtotaal.nl