home
Fugro ©2018

Geo-Consultancy

Bij het realiseren van een project op het gebied van Bouw, Industrie, Infra, Water of Energie spelen risico’s voor het te realiseren project of voor de omgeving een belangrijke rol. De initiatiefnemer, ontwerper, bouwer en gebruiker van een bouwput of gebouw, een waterkering of een in te richten gebied wil tijdig weten welke risico’s of mogelijkheden tot optimalisatie er zijn.

Met specialistische kennis, een risico scan en met berekeningen kan een oplossing worden beoordeeld of worden alternatieven uitgewerkt. Onze specialisten staan voor kwaliteit en maken gebruik van de meest geavanceerde technologie en rekenmethodieken. 

Onze consultants dragen bij aan kennisontwikkeling, netwerken en normstelling op het gebied van waterkeringen, geotechniek en hydrologie en met een grote variatie aan ervaring en specialismen binnen de vakgebieden wordt voor elk project de juiste kennis aan tafel gebracht.