home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Volkert Lubbers
  • Groepshoofd Hydrologie
  • Fugro GeoServices
  • Dillenburgsingel 69
  • Leidschendam
  • 2263 HW
  • +31 70 3111224

Water-Consultancy, Hydrologie

De relatie tussen Inrichting, Bodem en Water staat centraal. Alleen op deze wijze kan tot een praktisch én duurzaam ontwerp worden gekomen.

Zowel bij een bouwproject, een tijdelijke rioolvervanging, een inrichting van een geheel nieuwe woonwijk of een WKO systeem, staat kennis van de ondergrond en beheersing van de Geo-risico’s voorop. Deze gefundeerde aanpak wordt door onze klanten gewaardeerd. 

 • Bemaling
 • Grondwaterzorgplicht
 • Gebiedsontwikkeling
 • Infiltratie, riolering en waterhuishouding
 • WKO systemen
 • Grondwatermodellering & thermische modellering

 • Bemaling

  Bemalingen

  Voor praktisch ontwerp van bemaling met specifieke aandacht voor geo-risicobeheersing
 • Stedelijke hydrologie en waterbeheer

  Stedelijk water

  Duurzaam waterbeheer en grondwaterbeheer vraagt kennis van de ondergrond, dat is waarin wij ons onderscheiden
 • DSI

  Infiltratie via DSI

  Innovatieve en verbeterde manier om water op een efficiënte en effectieve manier in de bodem te infiltreren
 • geo-energie

  Geo-Energie (WKO-Geothermie)

  Het gebruik van de bodem voor energieopslag (warmte of koude) en het gebruik van de in de bodem aanwezige warmte
 • WRS

  Water Resource Survey

  Instrument om, waar ook ter wereld, mogelijkheden aan te geven voor beschikbaarheid en gebruik (zoet) water