home
Fugro ©2017

Water-Consultancy, Waterbouw

Dijken zijn van cruciaal belang voor Nederland. Klimaatverandering en verstedelijking zorgen voor herhaaldelijke bijstelling van de veiligheidseisen aan waterkeringen. De ontwikkeling en advisering van methoden en technieken voor het toetsen, ontwerpen en beheren van de waterkeringen zijn van essentieel belang om de veiligheid van de waterkeringen en het achterliggende gebied te kunnen garanderen.