home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Leo Zwang
  • Hoofd Waterbouw
  • Fugro GeoServices
  • Archimedesbaan 13
  • Nieuwegein
  • 3439 ME  Nieuwegein
  • Netherlands
  • +31 30 6028175
 • Jasper Hellemons
  • Fugro GeoServices
  • Veurse Achterweg 10
  • Leidschendam
  • 2264 SG
  • Netherlands
  • +31 70 31 11333

Richtlijnen, regelgeving en onderzoek

We hebben een wereldwijd netwerk van waterspecialisten, die veel ervaring hebben in data acquisitie methoden en technieken, data processing en modellering en advies met betrekking tot watergerelateerde onderwerpen. Waterbouw is in dit netwerk een Center of Excellence. Deze kennis zetten wij in het buitenland in. Maar in het buitenland vinden ook interessante ontwikkelingen plaats, die zeer nuttig kunnen zijn voor zowel de toetsing de reconstructie en de inspectie van waterkeringen.

Wij zijn participant in het Flood Control 2015 programma, dat zich zowel in Nederland als ook internationaal richt op onderzoek en ontwikkeling van kennis, methoden en nieuwe vaardigheden. Binnen dit programma is in de afgelopen jaren bijvoorbeeld een systeem gebouwd bij Waterschap Groot Salland, dat sterkte – belastingen – gevolgen met elkaar verbindt. In de praktijk blijkt dat de beschikbare gegevens voor sterktebeoordeling van dijken vaak beperkt zijn en dat aanvulling hiervan kostbaar is. Om de beschikbare informatie zo optimaal mogelijk te benutten zijn DIJK-GIS applicaties ontwikkeld om snel en efficiënt data te combineren en te interpreteren (inclusief ondergrondmodellen en sterktekaarten). De REAL ® methode is een geautomatiseerde methode om dijken te toetsen, waarbij gebruik wordt gemaakt van batch processing voor verschillende faalmechanismen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van toetsmethoden uit ENW-leidraden,  oppervlakte en ondergrondmodellen.

De modellen zijn gebaseerd op verschillende datatypen (FLI-MAP, DRIVE-MAP, tachymetrische metingen, bathymetrische metingen, sonderingen, boringen, geofysische metingen, lokale hydraulische randvoorwaarden).