home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Leo Zwang
  • Hoofd Waterbouw
  • Fugro GeoServices
  • Archimedesbaan 13
  • Nieuwegein
  • 3439 ME  Nieuwegein
  • Netherlands
  • +31 30 6028175
 • Jasper Hellemons
  • Fugro GeoServices
  • Veurse Achterweg 10
  • Leidschendam
  • 2264 SG
  • Netherlands
  • +31 70 31 11333

Waterwet

Voor ingrepen op of nabij een waterkering is een watervergunning vereist van de dijkbeheerder. Wij begeleiden en adviseren bij vergunningaanvragen en bieden:

 • Inzicht in het beleid per beheerder
 • Advisering bij nieuwbouw, uitbreiding, onderkeldering, kabels en leidingen, windturbines, steigers, bruggen en beschoeiing
 • Monitoring bij begeleiding van de uitvoering
 • Integrale aanpak bij vergunningaanvraag (waterkeringen/peilbeheer/hydrologie)