home
Fugro ©2017

Geo-Data

Een goed onderzoek vormt de basis voor een goede analyse en een juist advies waarmee risico’s op falen van een constructie beter in kaart kunnen worden gebracht. Dit geldt voor alle fasen van een project: vanaf initiatief, voor het beoordelen van de haalbaarheid, in een ontwerp- of bouwfase en later het beheer en onderhoud van uw gerealiseerde wegen, gebouwen, waterkeringen en andere objecten.

Wij zijn als geen ander in staat om u op basis van risico gestuurd onderzoek bij te staan in alle fasen van uw project.

Technologie, kwaliteitscontrole, veiligheid en service zijn speerpunten voor het uitvoeren van betrouwbaar onderzoek.