home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Shaun O'Hagan
  • Hoofd Laboratorium voor Infra- en Geotechniek
  • Fugro GeoServices
  • Vlamoven 41
  • Arnhem
  • 6826 TM
  • Netherlands
  • +31 26 3643643

Laboratorium voor Infra- en Geotechniek

Om de eigenschappen van grondlagen nauwkeurig in beeld te brengen en de kwaliteit van civieltechnische werken te borgen worden moderne meettechnieken ingezet. Laboratorium- en insitu proeven zijn essentieel om grondparameters en de kwaliteit tijdens de uitvoering van werken juist te kunnen beoordelen. We beschikken wereldwijd over 38 eigen laboratoria op zowel geotechnisch als materiaalkundig gebied.

Tijdens de uitvoering van projecten verzorgen we kwaliteitsborging op het gebied van monitoring en kwaliteitscontroles, b.v. (nucleaire) dichtheidsmetingen. Ons laboratorium voert geaccrediteerd onderzoek uit aan bouwstoffen voor de GWW sector en inventarisatieonderzoeken van bestaande asfaltwegen.

AccreditatieOns laboratorium is sinds 1992 geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (voorheen STERLAB). Testlaboratoria die het RvA logo mogen voeren hebben bewezen dat ze testen met een hoge mate van zekerheid en conform de betreffende standaarden. Onze huidige accreditatie is op basis van NEN-EN ISO 17025 (2005).

De scope van de accreditatie bevat circa 80 verrichtingen op het gebied van geotechniek, bouwstoffen en kwaliteitscontroles. Een actueel overzicht van de geaccrediteerde verrichtingen is te vinden op www.rva.nl.