home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Patrick Bakhuizen
  • Commercieel Project Manager
  • Fugro GeoServices
  • Ringoven 37
  • Arnhem
  • Netherlands
  • +31 26 3698420

Conditiemetingen

ARAN
Het meten van vlakheid en wegconstructieopbouw van wegen.
Meer informatie over ARAN (Fugro Aperio)

Laboratoriumonderzoeken
Het vaststellen van eigenschappen van grondlagen en materiaal van de wegdekcontructie.
Meer informatie over Laboratoriumonderzoeken

Doorrijprofielen
Het inmeten en vaststellen van het profiel van vrije ruimte op basis van DRIVE-MAP data volgens eisen van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat.

Visuele inspecties
Het uitvoeren van visuele weginspecties op basis van DRIVE-MAP data volgens richtlijnen van de CROW.

Visuele weginspecties wourden veelal handmatig/visueel uitgevoerd op het wegdek. Het nadeel hiervan is dat de verkeersdoorstroming belemmerd wordt en de situatie voor de betrokken inspecteurs en weggebruikers niet veilig is.

Dankzij DRIVE-MAP kan de benodigde data voor de visuele inspecties al rijdend, met de snelheid van het verkeer, ingewonnen worden. De data wordt vervolgens door weginsepcteurs op kantoor uitgewerkt.