home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Jack Schalk
  • Projectleider Geodetische uitvoering
  • Fugro GeoServices
  • Voorerf 31
  • Breda
  • Netherlands
  • +31 76 5431868

Rail Geometrie

Om het groeiend aantal treinbewegingen veilig te laten verlopen, vinden nieuwbouw en onderhoudswerkzaamheden plaats aan de railinfrastructuur. Wij ondersteunen met onze rail services de werkzaamheden van initiatief fase tot beheerfase van zowel beheerder, ontwerper en uitvoerende spooraannemer:

 • het uitvoeren van meet- en rekenwerkzaamheden:
  • Permanente Vastlegging Spoorgeometrie
  • Primaire Meetkundige Grondslag
  • alignementberekeningen
 • het uitvoeren van nul en opleveringscontrolemetingen
 • uitvoeringsbegeleiding:
  • uitzetwerk
  • maatvoering voor stopmachines

Alle werkzaamheden in het veld vinden plaats onder het spoorwegveiligheidsregime Normenkader Veilig Werken. De binnen werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de door de beheerder gestelde kaders en normen.