home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Patrick Bakhuizen
  • Commercieel Project Manager
  • Fugro GeoServices
  • Ringoven 37
  • Arnhem
  • Netherlands
  • +31 26 3698420

3D stadsmodellen

3D stadsmodellen in de praktijk
Topografische gegevens kunnen als een traditionele ‘platte’ kaart ingewonnen en bijgehouden worden, maar ook als 3D objecten waarbij hoogtes en volumes opgeslagen worden. Gebruikers van geo-informatie verlangen steeds vaker dat topografische gegeven in 3D beschikbaar worden gesteld. Veelal in de vorm van een zogenaamd 3D stadsmodel. Deze bestanden worden bijvoorbeeld gebruikt voor burgerparticipatie, ruimtelijke ontwikkeling, bestemmingsplan toetsen of geluidsonderzoek.

Inwinnen, beheren en toepassen van 3D stadsmodellen
Wij bieden in dit kader diverse oplossingen voor beheerders en gebruikers. Deze oplossingen betreft het op efficiente wijze opbouwen en beheren van 3D stadsmodellen, maar ook het gebruiken van 3D stadsmodellen binnen uw organisatie.