home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Patrick Bakhuizen
  • Commercieel Project Manager
  • Fugro GeoServices
  • Ringoven 37
  • Arnhem
  • Netherlands
  • +31 26 3698420

BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)

BGT is een basisregistratie van de Nederlandse overheid.

Transitie, actualisatie en bijhouding
Wij helpen u bij transitie van uw huidige bronbestanden naar BGT|IMGeo en zorgen voor actualisatie en bijhouding hiervan. Door gebruik te maken van verschillende inwinningstechnieken, mobiel en/of terrestrisch, zijn wij in staat om op een efficiënte en verkeersveilige wijze de economisch meest voordelige oplossing te bieden.

Actualisatie en beheer van BGT
Afhankelijk van de omvang van het gebied wordt met mobiele metingen, zoals FLI-MAP en DRIVE-MAP, en/of terrestrische metingen de BGT|IMGeo geactualiseerd.

VISOR
Om uw BGT te beheren en te ontsluiten hebben we met Geodan VISOR ontwikkeld. VISOR is een platform met handige applicaties (van onszelf en van derden) om uw geo-informatie maximaal te benutten.
Meer informatie over VISOR