home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Patrick Bakhuizen
  • Commercieel Project Manager
  • Fugro GeoServices
  • Ringoven 37
  • Arnhem
  • Netherlands
  • +31 26 3698420
 • Frank Kerckhoffs
  • Adviseur Geo-ICT diensten
  • Fugro GeoServices
  • Leidschendam
  • Netherlands
  • +31 70 3170726

Adviesdiensten

Quickscan
Transitite begeleiding
Beheer inrichten
Processen stroomlijnen

Quickscan

Een BGT quickscan brengt uw huidige situatie in beeld wat betreft data, werkprocessen, ICT en organisatie, en beschrijft het ambitieniveau. Dit document biedt basis voor uw begrotingaanvraag, en geeft inzicht in de knelpunten en uitdagingen die u te wachten staat.

Transitie begeleiding

Een transitie is een wijziging van werkprocessen, ICT en organisatie. Dit vereist inzicht en een vakkundige begeleiding. Professionals van Fugro en Geodan staan klaar om u te begeleiden.

Beheer inrichten

Het inrichten van uw beheeromgeving is belangrijk voor de doelmatigheid en de doeltreffendheid van uw beheerorganisatie, alsmede ook voor de kwaliteit van uw gegevens. Onze ervaren adviseurs helpen u om een duurzame beheeromgeving in te richten waarmee u de beschikbare middelen optimaal in kunt zetten.

Processen stroomlijnen

Enkelvoudige opslag meervoudig gebruik is het adagium. VISOR helpt u om op economische en slagvaardige wijze uw en eventueel nieuwe applicaties in te zetten. Onze ervaren adviseurs helpen u graag bij het inrichten van uw werkprocessen.