home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Patrick Bakhuizen
  • Commercieel Project Manager
  • Fugro GeoServices
  • Ringoven 37
  • Arnhem
  • Netherlands
  • +31 26 3698420
 • Frank Kerckhoffs
  • Adviseur Geo-ICT diensten
  • Fugro GeoServices
  • Leidschendam
  • Netherlands
  • +31 70 3170726

Datadiensten

Data Transitie
Inwinnen brondata
Actueel houden
Mutatie detectie

Transitie BGT|IMGEO

Fugro en Geodan hebben grote ervaring met transitie van databestanden. Mede op basis hiervan zijn tools en methoden speciaal voor BGT|IMGEO ontwikkeld. We zorgen dat uw BGT|IMGEO bestand op efficiënte en betrouwbare wijze opgebouwd wordt.

Inwinnen brondata

Desondanks dat Nederland veelvuldig en gedetailleerd in kaart is gebracht kan het zijn dat van bepaalde objecttypen geen actuele of volledige beschrijving aanwezig is. We winnen deze brondata op efficiënte en betrouwbare wijze voor u in.

BGT|IMGEO actueel houden

Uw BGT|IMGEO actueel houden vereist een toegewijde organisatie. U kunt ervoor kiezen om de bijhouding van uw BGT|IMGEO uit te besteden. Wij kunnen u diverse vormen van standaard onderhoudscontracten aanbieden, of kunnen geheel conform uw specifieke wensen een maatwerk onderhoudscontract met u opstellen.

Mutatie detectie

De actualiteit van objecten wordt als dienst vergeleken met bronbestanden als beeldmateriaal en laserdata.