home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Servicedesk Geo
  • Fugro GeoServices B.V.
  • Leidschendam
  • Netherlands
  • +31 70 3170777

Infra

Menugestuurde windows-iconen
maken applicatie gebruikersvriendelijk

De applicatie Infra is de basis voor het verder naar eigen wensen modulair op te bouwen totaalpakket. De software is gebruikersvriendelijk door toepassing van plaatsingsroutines en menugestuurde Windows-iconen. De functionaliteit van MicroStation blijft bij installatie van Infra volledig bruikbaar. Tevens ondersteunt Infra de NLCS. Door gebruik van de
applicatie kan zowel de omloopsnelheid, de standaardisatie als de kwaliteit van het eindproduct worden bevorderd.

De modules beschikken over veel en ruim gevulde symbolenbibliotheken. Aan de hand van gestructureerde menu’s worden eenduidige tekeningen gemaakt. De celbibliotheken,
lijnstijlen en lagen structuur zorgen voor standaardisatie van CADtekeningen. Het programma is instelbaar voor de verschillende fasen van het ontwerpproces.

Mogelijkheden in het kort

 • Fungeert als manager voor alle modules
 • Getekende Infra elementen worden automatisch voorzien van legenda met eventuele hoeveelheden
 • Voorzien van standaard modules
  • Topografie
   Tekenen met gestandaardiseerde cel-bibliotheken en lijnstijlen
  • Kabels en Leidingen
   Tekenen van ondergrondse infrastructuur conform NEN-norm
  • Bestandscontrole (Bescon)
   Controle laag en symbliek van ingevoerde objecten voor uniforme bestandsopbouw
  • Street Search Text
   Snel en eenvoudig zoeken op tekst
  • Tools voor genereren levelboek, fotokoppelingen en editor

Aanvullende modules

De Infra applicatie kan worden aangevuld met één of meerdere Infra modules. Hiermee kan de functionaliteit naar wens worden vergroot.

 • Module Bestekkoppeling
  Automatisch genereren van hoeveelheden en bestekkosten in RSU-formaat
 • Module Rijcurve (koppeling met CurSim)
  Analyseren en evalueren voertuigmanoeuvres in verkeerstechnische voorzieningen
 • Module Verkeersbesluiten
  Automatisch maken en beheren van verkeersbesluiten
 • Module Verkeersmiddelen
  Beheer grafische en administratieve gegevens verkeersobjecten
 • Web module verkeersmiddelen
  Webbased beheer grafische en administratieve gegeens verkeersobjecten
 • Module Veldwerk
  Speciaal voor inventarisatie en controle in openbare ruimte
 • Module Wegen
  Tekenen van objecten: verhardingen, bandenlijnen, straatmeubilair, verkeersvoorzieningen
 • Module Riolering
  Tekenen van diverse stelsels, putten en voorzieningen, waarbij hoeveelheid grondwerk wordt aangegeven
 • Module Groen
  Tekenen van beplanting, oevervoorzieningen en grondwerk
 • Module Standaard Wegenbouw Details
  Pakket bestaande uit circa 150 details die afzonderlijk aan te passen zijn naar een door de gebruiker gewenste standaard
 • Module NLCS
  Conform landelijke standaard (binnen de GWW-sector) obbouwen van 2D-CAD tekeningen via internetbrowser

Uitgebreide productinformatie over de diverse modules vindt u hiernaast als download