home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Servicedesk Geo
  • Fugro GeoServices B.V.
  • Leidschendam
  • Netherlands
  • +31 70 3170777

Meer informatie

FM Analyst

Bekijken en analyseren ingewonnen data
Foto's maken interpretatie makkelijker
Legger primaire waterkering tov gemeten data

FM Analyst is een op ArcGis ontwikkelde applicatie om hoogtegegevens en beeldmateriaal te bekijken, analyseren en presenteren.

Een meting met FLI-MAP, ons aerial sensing en mapping systeem, levert een enorme hoeveelheid informatie op. Naast hoogtegegevens worden ook voorwaarts- en neerwaarts gerichte foto- en videobeelden gemaakt. Deze kunnen verwerkt worden tot naadloos aansluitende foto mozaïeken.

De applicatie is speciaal ontwikkeld voor waterschappen, met als doel alle gegevens zodanig te integreren dat met een simpele muisklik alle relevante bestanden op een locatie kunnen worden opgeroepen.

Mogelijkheden in het kort

 • Op elk willekeurig punt genereren van lengte- en dwarsprofielen
 • Op elk willekeurig punt toetsen van actuele situatie ten opzichte van theoretische legger- of keurgegevens
  • Gemeten hoogte wordt afgezet tegen bijbehorend theoretisch profiel
  • Weergave volume verschil tussen gemeten hoogte en theoretisch profiel
 • Weergave van profielen in voorgedefinieerde kaartbladen
 • Monitoring kering over een bepaald tijdsbestek (bij meerdere malen inwinning data)
 • Weergave typen dijkbekleding in profiel (bij gebruik van data voor beheerregister)
 • Export mogelijkheden naar AutoCAD of ASCII tekst formaat