home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Servicedesk Geo
  • Fugro GeoServices B.V.
  • Leidschendam
  • Netherlands
  • +31 70 3170777

GeODin

Field Manager
Boring met diepte gecorrigeerde kernfoto
Maps
Tool voor intuitief aanpassen situatietekening

Een GeODin 7 basislicentie is het startpunt in het GeODin platform. Data wordt opgeslagen in objecten en metingen in strak gestructureerde databases onder projecten. Het uitvoeren van queries en het maken van groeperingen maakt het mogelijk om snel door de data te zoeken en te categoriseren.

GeODin 7 bevat een grafische toolbox voor het aanmaken van eenvoudige tot gecompliceerde her te gebruiken sjablonen waarin tabellen, grafieken, tekst en/of diverse figuren kunnen worden opgenomen.

Mogelijkheden in het kort

 • Data opslag
 • Rapportage in tabellen van brondata (incl. variabele tekst)
 • Databases en groepen
 • Internationale standaarden: NEN, BS5930, ÖNORM, GOST, SEP1, SEP3, KA5
 • Peilbuiseigenschappen
 • Datareeksen (CPT, SPT)
 • Datareeksen importeren (ASCII)
 • Uitvoeren van queries op projecten en de gehele database
 • Uit te printen samenvatting log (DIN 4022)

Aanvullende modules

De GeODin 7 licentie kan worden aangevuld met één of meerdere GeODin 7 modules. Hiermee kan de functionaliteit naar wens worden vergroot voor het maken van boorbeschrijvingen, dwarsdoorsneden, situatietekeningen, opstellen van testrapportages tot het werken in een GIS-omgeving of een client/server omgeving.

 • Module Client/Server
  Maakt integratie in een client/server omgeving mogelijk
 • Module Labs
  Analyseren, controleren en presenteren van meetgegevens
 • Module Logs
  Grafische presentatie van geologische, geofysiche en milieutechnische informatie
 • Module Maps
  Simpel en snel presenteren van geo-data op een kaart
 • Module Site
  Tools om dynamische dwarsdoorsneden en situatietekeningen te maken

Uitgebreide productinformatie over de diverse modules vindt u hiernaast als download