home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Servicedesk Geo
  • Fugro GeoServices B.V.
  • Leidschendam
  • Netherlands
  • +31 70 3170777

Meer informatie

INCA

Gestructureerde definitie bestanden in XML formaat
Automatisch clusteren elementen tot objecten
Schematische weergave totale module

De applicatie INCA combineert de snelheid en flexibiliteit van CAD-systemen met de objectstructuren van GIS-systemen. Objectstructuren en menu interfaces zijn met een XML definitie bestand in te richten, aan te passen en uit te breiden.

Naast de volledige functionaliteit van MicroStation beschikt de applicatie over eigen functies voor geavanceerde plaatsing en beheer van objecten.

Toepassingen

 • Topografie
 • Openbare verlichting
 • Verkeersregelinstallaties
 • Hoogspanning transport
 • Ondergrondse infrastructuur rail
 • Verzamelkaart ondergrondse infrastructuur bedrijfsterreinen

Mogelijkheden in het kort

 • Automatisch clusteren elementen tot objecten door standaard aanwezige groeperingmethoden binnen MicroStation
 • Snelle gestructureerde data invoer door objectafhankelijke dialogboxen
 • Opslag attribuutgegevens bij objecten, geïntegreerd in de DGN of in externe databases
 • Automatisch invoeren of modificeren grafische elementen en attribuutgegevens
  • Automatisch berekenen lengtes, oppervlaktes etc.
  • Up-daten coördinaten
  • Modificeren/verwijderen andere objectcomponenten
 • Voor elk object afzonderlijk instelbaar geavanceerde dynamische plaatsingsfuncties
 • Filtering ongebruikte MicroStation functies
 • Beheersbaar door gestructureerde definitie bestanden in XML-formaat
 • XML- of text editor voor mutaties objecteigenschappen, menu interfaces, controle voorwaarden of rapportage queries
 • Manager voor beheer bestanden en functionaliteiten
 • Overview (extra functionaliteit): overzichtstekening voor het overzichtelijk aan- en afkoppelen van referentie bestanden

Aanvullende modules

Elke module draagt bij aan realisatie en waarborging van gestructureerde geografische data. Samen wordt een sluitend geheel gevormd voor het goed kunnen beheren, waarborgen en ontsluiten van geografische informatie.

Er kunnen meerdere modules in een hiërarchische opbouw worden gedefinieerd. Elk ingericht met zijn eigen objectstructuren, attribuut definities en menu interfaces of juist met gezamenlijke specificaties. Hiermee kunnen meerdere geo-disciplines worden opgenomen
binnen eenzelfde INCA-omgeving.

 • INControl
  Controleren geografische data
 • INQuery
  Bevragen / rapporteren geografische data
 • INVis
  Visualiseren controles en rapportages