home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Servicedesk Geo
  • Fugro GeoServices B.V.
  • Leidschendam
  • Netherlands
  • +31 70 3170777

Fugro KLIC-Robot

Klic proces met KLIC-Robot
KLIC-Robot speciaal voor netbeheerders
Raadplegen van Klic-Archief
Management rapportage

Met de applicatie, welke CAD/GIS-platform onafhankelijk is, kunnen KLIC-meldingen geautomatiseerd afgehandeld worden volgens de richtlijnen van Kadaster.

Werkwijze

 • U zorgt voor up-to-date brondata binnen uw organisatie
 • Brondata wordt beschikbaar gesteld voor de applicatie
 • De applicatie regelt uitwisseling van WION-data met Kadaster
 • Kadaster zorgt voor de communicatie met grondroerder
 • U kunt WION-data raadplegen binnen uw organisatie

Bij de inrichting van de applicatie kunnen naast de standaard mogelijkheden diverse extra opties worden geactiveerd.

Mogelijkheden in het kort

 • Ontvangen, verwerken en versturen van KLIC-berichten via elektronisch uitwisselsysteem van Kadaster
 • Automatische opbouw digitaal archief met raadpleegmogelijkheden
 • Raadplegen statistieken voor of door management
 • Alerts via SMS en/of e-mail op basis van eigenschappen KLIC-meldingen
 • Dossier om acties toe te voegen aan meldingen
 • Bijsluiten extra toelichtingen of kaartmateriaal
 • Visualiseren KLIC-polygondata voor gebruik binnen eigen GIS-applicatie

Voordelen

 • Aanlevering brondata volgens gangbare CAD-/GIS-formats
 • Automatische omzetting brondata naar WION-specificaties
 • WION-data wordt opgeslagen in een direct te benaderen directory-structuur
 • Door meerdere gebruikers gelijktijdig te gebruiken
 • Managementinformatie actueel beschikbaar via diverse rapportages