home
Fugro ©2017

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

 • Servicedesk Geo
  • Fugro GeoServices B.V.
  • Leidschendam
  • Netherlands
  • +31 70 3170777

Fugro KLIC-Graafmanager

ACTIE Fugro-KLIC Graafmanager
Speciaal voor grondroerder
Koppeling met Google Earth
Gevectoriseerd bestand voor MicroStation

De applicatie is speciaal voor grondroerders ontwikkeld om de toename van het aantal KLIC-meldingen te bewaken en in goede banen te leiden.

De via het Kadaster in een standaard formaat op digitale wijze beschikbaar gestelde informatie van de leidingnetbeheerders over de ondergrondse infrastructuur (rasterbestanden) worden geheel automatisch omgezet in vector formaat. Hiermee worden de gegevens geschikt voor gebruik in een CAD- of GIS-systeem.

Door koppeling met Google Earth kunnen kabel- en leidinggegevens ook beoordeeld worden ten opzichte van omgevingsfactoren.

 • Speciaal ontwikkeld voor grondroerders
 • Bewaken en in goede banen leiden toename KLIC-meldingen
 • Standaard aangeleverd bestand wordt automatisch omgezet
 • Kadastergegevens geschikt voor gebruik in CAD- of GIS-systeem

Basis module

 • Omzetten van kabel- en leiding informatie naar DXF-formaat
 • Omzetten van raster gegevens naar vectorformaat voor:
  • gebruik binnen CAD-platform (AutoCAD of MicroStation) met mogelijkheid rasterbestanden weer te geven
  • gebruik binnen GIS-platform (ESRI, GeoMedia, Smallworld)
  • weergave rasterbestanden in Google Earth voor beoordeling omgevingsfactoren

Module met archief

 • Specificaties basis applicatie
 • Automatisch ontvangen en signaleren van KLIC-meldingen
 • Op gestructureerde wijze vastleggen van contacten met leidingnetbeheerders
 • Koppelen van KLIC-meldingen aan projecten
 • Selecteren en raadplegen van gearchiveerde meldingen