home
Fugro ©2017

Ondergrondse Geo-Informatie

U als eigenaar of beheerder van kabels en leidingen onder de grond weet als geen ander dat actuele en nauwkeurige informatie over deze netwerken van groot belang zijn, zeker nu de Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) van kracht is. Wij ondersteunen u graag bij het inwinnen, verwerken en beheren van de ligginggegevens.