home
Fugro ©2017

Detectie ondergrondse objecten

Niet destructieve inspectiemethode van de ondergrond
Voor het inwinnen van ondergrondse geo-informatie van uw terrein of uw projectgebied maken wij gebruik van onze geavanceerde Grondradar Array, waarmee gedetailleerde 3D ondergrondse gegevens worden ingewonnen. Naast een 2D overzichtskaart kunnen daarna 3D modellen van de ondergrond worden opgebouwd. Uit deze 3D modellen kunnen ook dwarsprofielen gegenereerd worden.

Met de Grondradar Array en twintig manjaar ervaring in grondradar technologie, leveren we ondergrondse modellen aan gemeentes, terrein beheerders, ingenieursbureaus en aannemers.

Detectie van geleidende infrastructuur

  • Radiodetectie - voor het opsporen van geleidende infrastructuur tot een diepte van 3 meter
  • Sondering via een magnetometer - voor het opsporen van metalen objecten dieper dan 3 meter

Radaronderzoek van Watergangen
De diepte van zoetwatergangen kan snel en effectief gemeten worden met watervue radar. De hoogtes van het waterniveau en de hoogte van zachte en vaste bodem worden geleverd in RD en NAP. Met een productiviteit tot kilometers per dag kunnen er zowel dwars- als lengte profielen van de watergangen gemeten worden.